Studnie głębinowe

Czym jest studnia

to pionowy szyb lub stalowy przewód rurowy łączący powierzchnię gruntu z warstwami wodonośnymi. Służy do wydobywania wody. Istnieje wiele różnych rodzajów studni. Dzieli się je m.in. ze względu na sposób wykonania. Wyróżnia się tutaj studnie kopane, wiercone i wbijane.

Wiercenie studni głębinowych

polega na wywierceniu i obudowaniu rurami otworu. Studnię kopaną tworzy się wskutek wykopania i obudowania cembrowinami szybu. Natomiast studnia wbijana służy tylko do wydobywania niewielkiej ilości wody. Z tego powodu wydaje się, że studnie głębinowe są najlepszym rozwiązaniem.

Każdy z nas chce zaoszczędzić, ale jeśli chodzi o studnie, najbezpieczniej zwrócić się do specjalistów. AW-SERWIS lepiej i bardziej profesjonalnie wykona odwiert pod studnię. Nie jest to prosta rzecz, dlatego trzeba zaufać osobom znającym się na tym.

Rynek oferuje naprawdę wiele firm, których zadaniem jest obsługa studni głebinowych. Dzięki temu mamy możliwość wybrania najlepszej z nich czyli AW-SERWIS. Oferujemy zamontowanie instalacji wodociągowych oraz pomoc w przejściu przez wszystkie etapy wykonania studni głębinowych. Zamiast próbować wybudować studnię na własną rękę lub naprawić ją, jeśli coś się popsuje, najlepiej się do nas zgłosić o pomoc. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Warto wiedzieć
Studnia Głębinowa

 • Pamiętaj

  Studnie głębinowe raz na jakiś czas potrzebują gruntownego czyszczenia. Zdarzają się przypadki, gdzie czyszczenie studni głębinowej jest wręcz niezbędne by dalej mogła funkcjonować. Tak się zdarza gdy studnia zostaje zanieczyszczona, zakażona.

 • Jak oczyścić studnie by mogła dalej funkcjonować?

  Wybieramy zanieczyszczoną wodę,
  Oczyszczamy dno i cembrownię,
  Wymieniamy piasek na czysty żwir na dnie studni,
  Do dezynfekcji wykorzystujemy odpowiednie środki czyszczące
  Jeśli nie chcemy sami czyścić studni głębinowej warto tę czynność zlecić wykwalifikowanej firmie, która podejmie się zadania.
  Po wyczyszczeniu studni, woda powinna przejść badania bakteriologiczne i chemiczne. Jeśli badania wypadną pomyślnie wodę można pić, jednak zaleca się uprzednie przegotowanie jej.

 • W zależności od rodzaju studni istnieją różne metody czyszczenia jej:

  studnie wiercone – czyści się poprzez długotrwałe pompowania,
  studnie abisyńskie – są czyszczone przy pomocy wapna chlorowanego.

 • Studnia głębinowa

  Umożliwia ujęcie wody podziemnej. Jak powstaje? Studnia głębinowa to zwykle pionowy, skośny otwór, który sięga do poziomu wodonośnego, czyli takiego z którego można już czerpać wodę. Studnie głębinowe to wynalazek stary, najstarsza studnia głębinowa znajduje się w klasztorze benedyktyńskim i pochodzi z XI wieku.

 • Jak się pobiera wodę ze studni głębinowej?

  Woda jest pobierana przy pomocy zestawów hydroforowych, na które składają się:

  pompy,
  zbiornik ciśnieniowy,
  sterownik.

  Parametry poszczególnych urządzeń są dobierane w zależności od przeznaczenia wody.

 • Co się dzieję z wodą wydobytą ze studni?

  Woda pochodząca ze studni głębinowej jest uzdatniana. Wynika to z faktu, że nie wiemy ile zanieczyszczeń, bakterii znajduje się w wodzie, stąd potrzeba filtrowania. Filtry są zwykle umieszczone w instalacji wodociągowej. Jeśli nasza studnia głębinowa będzie sąsiadować z siecią wodociągową warto oddzielić te dwa źródła stosując różnego rodzaju zawory antyskażeniowe, wykorzystując instalację dualną lub zasilanie ze zbiornika.

 • Studnie, jakie możemy spotkać są:

  - płytkie do 25, 30 m,
  - głębokie
  - małośrednicowe (do 0,5 m),
  - wielkośrednicowe.

 • Ze względu na sposób wykonania wyróżniamy:

  - studnie kopane (szybowe),
  - studnie głębinowe wiercone,
  - studnie z rurą osłonową,
  - studnie bez rury osłonowej,
  - studnie abisyńskie wbijane, wkręcane

 • Studnie głębinowe mogą być obudowane lub nieobudowane, mogą także posiadać filtr lub też nie.

  Do czego mogą służyć studnie głębinowe?

  Studnie głębinowe mogą być:

  - studniami inżynierskimi – studnie fundamentowe i odwodnieniowe,
  - studniami obserwacyjnymi – badawczymi,
  - studniami eksploatacyjnymi- pobór wody do celów pitnych, gospodarczych.

 • Pozwolenie na budowę studni głębinowej

  zaczyna obowiązywać, gdy głębokość jej przekracza 30 m. Warto o tym fakcie pamiętać, gdy zakładamy budowę na głębokości większej niż przepisowe 30m.

 • Pomyśl o zezwoleniu na budowę jeśli:

  chcesz korzystać z ujęcia wody by nawadniać grunty i uprawy przy pomocy deszczowni, wykorzystasz studnie głębinowe na potrzeby działalności gospodarczej, gdy szacowany przez Ciebie pobór wody z takiej studni będzie przekraczał 5 cm3 gdy głębokość studni będzie większa niż 30 m. Co dołączyć do pozwolenia?

  W takich przypadkach ważna jest także dokumentacja hydrogeologiczna. Specjalny organ gospodarki wodnej określa w takim dokumencie ilość pobieranej wody, maksymalną wartość na godzinę i średnią na dobę.

  Wniosek i dokumentacja hydrogeologiczna stanowi podstawę, dzięki której możemy wystąpić do starosty lub prezydenta o pozwolenie na pobór wód i budowę odpowiednich urządzeń wodnych. Warto także odnieść się do odpowiednich przepisów Prawa Budowlanego!

 • Studnie głębinowe wiercone

  inaczej nazywane rurowymi służą do wydobywania wody z głębokich pokładów skalnych, które znajdują się poniżej 15 - 20 m. Czym charakteryzuje się ich konstrukcja? Są pionowymi podziemnymi budowlami, złożonymi z wyrobiska o niedużej średnicy. Tworzy się je za pomocą odwietru..

 • Jak zbudować studnię głębinową wierconą?

  Studnie wiercone głębinowe budowane są poprzez wykonanie otworu wiertniczego. Do tego używamy specjalistycznego sprzętu, zatem nie każda firma podejmie się zlecenia budowy takiej studni. Wodę, którą się pobiera z tego typu studni można natychmiast spożywać. Dlaczego? Brak styczności ze środowiskiem zewnętrznym powoduje niskie prawdopodobieństwo skażenia . Studnie głębinowe wiercone do 30 m nie wymagają specjalnych pozwoleń, należy tylko pamiętać o zgłoszeniu budowy w starostwie.

Studnia głębinowa - budowa

Rzeczy które należy wziąć pod uwagę

Decydując się na budowę studni głębinowej powinieneś przestrzegać kilku istotnych zasad:

Zgodnie z prawem

Budowa studni głębinowej musi być zgodna z przepisami o ochronie środowiska. Jeśli studnia głębinowa osiąga głębokość do 30 m, nie trzeba posiadać zezwolenia. Pamiętajmy o zgłoszeniu budowy w starostwie. Zezwolenia wodno-prawne plus dokumentacja uzupełniająca w przypadku budowy studni głębokiej lub gdy pobór wody przekroczy 5 m3 na dobę.

Koszty

Koszt budowy studni głębinowej w duże mierze zależy od warunków gruntowo-wodnych na danej działce. Warstwa wodonośna położona płytko oznacza dużą wydajność złóż oraz wysoką jakość wydobywanej wody. Przy takiej sytuacji koszty budowy studni będą niewielkie. Inaczej jest gdy kwestia dotyczy złóż położonych głęboko, to oznacza wysokie koszty i niedużą jakość wody.

Miejsce

Bardzo ważne jest miejsce budowy studni głębinowej. Najlepszym będzie takie, które będzie stanowiło wydajne źródło wody.

Jak znaleźć idealne miejsce na studnię głębinową?

Można skorzystać z następujących metod i badań:
- próbne nawierty, które pokażą czy jesteśmy we właściwym miejscu,
- metoda potencjałowa uwzględniająca zmiany polaryzacji oraz wielkość napięć sugerujące miejsca przepływu wody,
- sondowanie elektrooporowe, dzięki którym poznasz warunki hydrologiczne i geologiczne obszaru,
- skorzystaj z map geologicznych

Odległości

Studnia głębinowa powinna być zbudowana:

- minimum 5 m od granicy działki i studni wspólnej na granicy działek,
- od 7,5 m od rowu przydrożnego,
- 15 m od szamb, kompostowników, budynków inwentarskich i zbiorników na gnojownicę,
- 30 m od drenażu rozsączającego uprzednio oczyszczone ścieki do gruntu,
- 70 m od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone, a także od utwardzonych wybiegów zwierząt hodowlanych.

Metoda płuczkowa

jest jedną ze starszych metod wykonywania studni głębinowych. Po raz pierwszy została zastosowana pod koniec XIX wieku i jest stosowana do dziś. Dzięki płuczce wiertniczej możemy łatwo i prosto stworzyć miejsce dla naszej studni głębinowej. Zawarty w niej gaz lub płyn jest stosowany w wiertnictwie.

Płuczka usuwa:
- zwierciny,
- utrzymuje je w jednym kawału i pozycji podczas przerwy obiegu,
- jest używana do smarowania przewodu wiertniczego,
- zapewnia stabilizacje ścianie odwiertu,

Układ płuczkowy jest stosunkowo prosty w montażu. Składa się ze zbiornika obiegowego, pompy, oprzyrządowania, zbiornika na zwierciny, pompy płuczkowej i stanowiska do przygotowania płuczki.

Stosowana jako alternatywna w budowaniu studni głębinowych

Jej wydajność jest podobna jak przy poprzednio poruszonej metodzie płuczkowej. Odwierty są tworzone za pomocą młotków wgłębnych wiertniczych i wiertnic hydraulicznych. Taki sprzęt znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo twardymi i porowatymi skałami. Ta metoda sprawia, że studnie głębinowe są trwalsze, choć sam czas wykonania studni wydłuża się.

Metoda udarowa jest niestety droższą alternatywą wykonywania studni głębinowej niż metoda płuczkowa.