Pompy ciepła

Obok kolektorów słonecznych pompy ciepła mogą stanowić dobre rozwiązania dla ekologicznego i energooszczędnego systemu grzewczego. Kolektory słoneczne i pompy ciepła mogą stanowić wzajemne współpracujące i uzupełniające się źródła energii.


Co to jest pompa ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia, które pobierają ciepło ze źródła o niskiej temperaturze i dostarczają je do medium o wyższej temperaturze. Ten termodynamiczny system umożliwia korzystanie z niskotemperaturowych, odnawialnych źródeł energii, takich jak powietrze atmosferyczne, woda w jeziorach lub rzekach czy też grunt. Temperatura medium grzewczego uzyskana dzięki pracy pompy ciepła pozwala na wykorzystanie powstałego ciepła do ogrzewania budynków i wody użytkowej. Podstawową zaletą pompy ciepła jest fakt, że energia elektryczna włożona w pracę pompy jest kilkakrotnie niższa od energii cieplnej uzyskanej w wyniku jej pracy, dlatego technologia pomp ciepła jest znana jako jedna z technologii oszczędzania energii. Do opisu sprawności stosuje się współczynnik wydajności cieplnej COP, który przedstawia stosunek mocy grzewczej do mocy elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła.


Jak działa pompa ciepła?

Zasada działania pompy ciepła obejmuje cykl zawierający cztery podstawowe etapy pracy. W pierwszym etapie w parowaczu czynnik chłodniczy absorbuje ciepło ze źródła o niskiej temperaturze. W przypadku powietrznych pomp pompa ciepła schemat działaniaciepła źródło to stanowi wymuszony wentylatorem przepływ powietrza omywającego parowacz, w przypadku pomp ciepła gruntowych ciepło zapewnia odpowiedni przepływ cieczy przez wymiennik ciepła wymuszony pompą cyrkulacyjną. Następnie czynnik chłodniczy jest zasysany do sprężarki, która w wyniku pracy zwiększa jego temperaturę i ciśnienie. Stąd sprężony czynnik trafia do skraplacza, gdzie podczas schładzania ulega skraplaniu, oddając energię w postaci ciepła do obiegu grzewczego, to jest do instalacji podgrzewania wody użytkowej, systemu centralnego ogrzewania lub basenu kąpielowego. Po odebraniu ciepła, czynnik chłodniczy przepływa przez zawór rozprężny, za którym spada jego ciśnienie i temperatura. Następnie czynnik trafia ponownie do wymienionego na początku parownika, w którym pobierając ciepło z dolnego źródła ulega odparowaniu i w postaci gazu w kolejnym etapie sprężania podnoszona jest jego temperatura i ciśnienie.
Efektywność pracy pompy ciepła ściśle zależy od temperatury źródła ciepła oraz od aktualnej temperatury czynnika ogrzewanego. Wzrost różnicy temperatur pomiędzy medium niskotemperaturowym a medium o wysokiej temperaturze powoduje obniżenie sprawności systemu i mocy grzewczej. Stąd też wynikają pewne ograniczenia minimalnej wymaganej temperatury dolnego źródła ciepła, jak również maksymalnej temperatury medium grzewczego.Używamy tylko najlepszych sprzętów dlatego też wybraliśmy pompy firmy dimplex które nigdy nas nie zawiodły.


Pompy Dimplex

W coraz większej ilości budynków pompy ciepła Dimplex przejmują całoroczne ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody. Przyszłość należy do instalacji ogrzewniczych przyjaznych dla środowiska naturalnego.
Pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej firmy Dimplex to bardzo elastyczne rozwiązanie umożliwiające wytwarzanie ciepłej wody. Rozwiązanie to moze być stosowane w zarówno nowym jak i starym budownictwie i jest bardzo korzystne finansowo. W większej części pobierają one potrzebną energię ze środowiska i nie potrzebują ani oleju ani gazu.
Urządzenia te pokrywaja przez cały rok zapotrzebowanie na ciepłą wodę. 70% potrzebnej do podgrzania energi uzyskują z powietrza otoczenia lub z ciepła odpadowego znajdującego się w powietrzu pomieszczenia.
W zależności od planowanego zastosowania Dimplex oferuje modele z różnymi wariantami wyposażenia.

Pompy dimplex możemy podzielić na:

 • Gruntowe
  Konstrukcja pomp ciepła solanka/woda serii SI TU zorientowana jest na maksymalną wydajność i oszczędność energii, dlatego zastosowano w nich szereg rozwiązań pozwalających na możliwie duże zwiększenie wydajności. Przekładają się one na oszczędną i efektywną eksploatację, a w efekcie bardzo niskie koszty eksploatacji. Można do nich zaliczyć np. elektroniczny zawór rozprężny, czy funkcję COP-Booster, które pozwalają zwiększyć współczynnik COP nawet o 20%, a sprawność średnioroczną o 16% w odniesieniu do standardowych pomp ciepła.
 • Powietrzne
  Rozwiązania zastosowane w pompach serii LA TU/LAS-TU oraz zestawach serii HPL S-TU zorientowane są na maksymalnie wydajną pracę, dlatego osiągają one roczne wskaźniki pracy porównywalne z gruntowymi pompami ciepła. Nie dziwi więc, że np. maksymalna temperatura zasilania z wyłącznej pracy pompy ciepła LA 60TU wynosi nawet 65°C, a związana z tym wysoka wydajność grzewcza może zostać osiągnięta przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Wysokie współczynniki wydajności przekładają się na bardzo oszczędną pracę. Wszystko dzięki innowacyjnej technice, która w pompach ciepła Dimplex została zastosowana w praktyce.
 • Wodne
  Konstrukcja pomp ciepła typu woda/woda serii WI TU zorientowana jest na maksymalną wydajność i oszczędność energii, dlatego zastosowano w nich szereg rozwiązań pozwalających na możliwie duże zwiększenie wydajności. Przekładają się one na oszczędną i efektywną eksploatację, a w efekcie niebywale niskie koszty eksploatacji. Można do nich zaliczyć np. elektroniczny zawór rozprężny, czy funkcję COP-Booster, które pozwalają zwiększyć współczynnik COP nawet o 20%, a sprawność średnioroczną o 16% w odniesieniu do standardowych pomp ciepła.
 • Rewersyjne / Split
  Zasada działania rewersyjnych gruntowych pomp ciepła Dimplex serii SI TUR jest stosunkowo prosta – w porze zimowej pompa ciepła pracuje jako efektywne urządzenie grzewcze pobierające energię z dolnego źródła ciepła, ale dzięki odwróceniu procesu, pompa ciepła staje się agregatem chłodniczym, który można wydajnie wykorzystać do chłodzenia w upalne dni. SI TUR zapewniają niezawodne i łatwe do regulacji chłodzenie obiektu przy minimalnych kosztach inwestycyjnych.
 • POMPY C.W.U.
  Pompy ciepła Dimplex serii DHW sprawdzają się doskonale jako samodzielny bądź uzupełniający system przygotowania ciepłej wody, zapewniając jej podgrzanie do +60°C z wyłącznej pracy pompy ciepła, bez używania grzałek elektrycznych. Zintegrowana wężownica umożliwia podłączenie do jednofunkcyjnego kotła grzewczego i w ten sposób ogrzewanie wody w jej zasobniku. Ale to nie wszystko – możliwość doprowadzenia powietrza przewodami do długości 10 metrów daje szeroką gamę zastosowań i dodatkowych funkcji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


Pobierz katalog